Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Booking Online
Booking

Local Tours

Local Tour by Car or Jeep

(For 02 - 03 persons)

TỪ ( From)

ĐẾN ( To)


GÍA ( Price)

 

LITTLE MUI NE

Suối Tiên (Fairy Stream)

500.000 vnd

Làng Chài (Fishing Village)

Đồi Cát Đỏ (Red Sand dune)

Bàu Sen (Lotus Lake)

Đồi Cát Trắng (White Sand dune)

LITTLE MUI NE

Núi TàKú ( Takou Mountain)

Không bao gồm phí cáp treo (Cable car fee is not included)

1.200.000 vnd

Chợ Phan Thiết (Phan Thiết Market)