Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Đặt phòng Trực tuyến
Đặt phòng

Thư viện

Chúng tôi có một thư viện nhỏ gồm 300 đầu sách với nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch Nga… Quý khách có thể tìm thấy những quyển sách yêu thích tại thư viện nhỏ này.