Thư viện

Chúng tôi có một thư viện nhỏ gồm 300 đầu sách với nhiều ngôn ngữ như Anh, Pháp, Đức, Đan Mạch Nga… Quý khách có thể tìm thấy những quyển sách yêu thích tại thư viện nhỏ này.

Diện tích: 42 m2 View: Hướng vườn Số phòng: 3 phòng
Diện tích: 40 m2 View: Hướng hồ bơi Số phòng: 24 phòng
Diện tích: 35 m2 View: Hướng vườn Số phòng: 11 phòng
Diện tích: 40 m2 View: Hướng Biển Số phòng: 4 phòng
Diện tích: 40 m2 View: Sát biển Số phòng: 5 phòng
Diện tích: 60 m2 View: Hướng vườn Số phòng: 3 phòng
Diện tích: 72 m2 View: Hướng vườn Số phòng: 24 phòng
X
Top